Mogiła zbiorowa w Bierawie upamiętniająca Powstańców Śląskich

Szczegóły upamiętenienia
Miejscowość
Bierawa
Okres historyczny
III powstanie śląskie
Upamiętniono
Powstańców Śląskich
Lokalizacja
Cmentarz parafialny, ul. Powstańców Śląskich
Opiekę sprawuje (sprawują)
Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich
Treść inskrypcji
Treść inskrypcji
,,CZEŚĆ BOHATEROM III-GO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO W 1921 R."