Mogiła zbiorowa Powstańców Śląskich w Dziergowicach

Szczegóły upamiętenienia
Miejscowość
Dziergowice
Okres historyczny
III powstanie śląskie
Upamiętniono
Powstańców Śląskich
Lokalizacja
Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Kościelna 15
Opiekę sprawuje (sprawują)
Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Zgrzebnioka
Treść inskrypcji
Treść inskrypcji
,,Poległ na polu chwały w 1921 r. PIOTR HADAM."