Mogiła zbiorowa Powstańców Śląskich w Starym Koźlu

Szczegóły upamiętenienia
Miejscowość
Stare Koźle
Okres historyczny
III powstanie śląskie
Upamiętniono
Powstańców Śląskich
Lokalizacja
Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Szkolna
Opiekę sprawuje (sprawują)
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Treść inskrypcji
Treść inskrypcji
,,CZEŚĆ BOHATEROM III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO W 1921 R. PRZEDWORSKI ADOLF CHONCA LEON LATKA JÓZEF DRONIA JÓZEF LESZCZYK JAN STOLARZ LEON LESZCZYK IGNACY WOLNY WILHELM KAŁUŻA JÓZEF I NIEZNANY NIECH SPOCZYWAJĄ W SPOKOJU"