Pomnik w Brzeźcach upamiętniający poległych podczas I wojny światowej

Szczegóły upamiętenienia
Miejscowość
Brzeźce
Okres historyczny
I wojna światowa
Upamiętniono
Poległych podczas I wojny światowej
Lokalizacja
Ul. Gliwicka
Opiekę sprawuje (sprawują)
rodziny osób poległych
Treść inskrypcji
Treść inskrypcji
nieczytelna