Tablica w Babicach upamiętniająca ofiary zbrodni ludobójstwa popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich

Szczegóły upamiętenienia
Miejscowość
Babice
Okres historyczny
II wojna światowa
Upamiętniono
Ofiary zbrodni ludobójstwa, popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich
Lokalizacja
Mur cmentarza, ul. Dziećmarów 87
Opiekę sprawuje (sprawują)
Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Treść inskrypcji
Treść inskrypcji
,,PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI LUDOBÓJSTWA POPEŁNIONYCH PRZEZ NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH NA LUDNOŚCI POLSKIEJ ZAMIESZKUJĄCEJ KRESY WSCHODNIE II RP W 58 ROCZNICĘ ZAGŁADY HUTY PIENIACKIEJ POŁOŻONEJ POW. BRODY W WOJ. TARNOPOLSKIM 28 LUTEGO 2002 R. SPOŁECZEŃSTWO POWIATU GŁUBCZYCKIEGO."; ,,ZIEMIA Z HUTY PIENIACKIEJ 65-TA ROCZNICA TRAGEDII BABICE 28 LUTEGO 2009 R."