Głaz w Ortowicach upamiętniający poległych i zaginionych mieszkańców wsi podczas II wojny światowej

Szczegóły upamiętenienia
Miejscowość
Ortowice
Okres historyczny
II wojna światowa
Upamiętniono
Poległych i zaginionych mieszkańców m. Ortowice podczas II wojny światowej
Lokalizacja
Ul. Górnicza
Opiekę sprawuje (sprawują)
rodziny osób poległych
Treść inskrypcji
Treść inskrypcji
napisy dwujęzyczne w j. niemieckim i j. polskim ,,Zum Gedenken der Gefallenen und Vermiklen im II Weltkrieg 1939-1945 der Ortsgemeinde Ortowice-Ortowitz"; ,,KU PAMIĘCI POLEGŁYM I ZAGINIONYM W II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1939-1945 MIESZKAŃCOM WSI ORTOWICE"