Mogiła rodzinna Powstańca Śląskiego - Konstantego Lachotty w Olbrachcicach

Szczegóły upamiętenienia
Miejscowość
Olbrachcice
Okres historyczny
III powstanie śląskie
Upamiętniono
Powstańca Śląskiego - Konstantego Lachottę
Lokalizacja
Cmentarz parafialny
Opiekę sprawuje (sprawują)
mieszkańcy wsi
Treść inskrypcji
Treść inskrypcji
,,Tu spoczywa w Bogu kochana matka nasza Joanna Lachotta zm. 8.05.1917 r. i kochany brat nasz Konstanty Lachotta położywszy życie za świętą sprawę zm. 5.10.1921 r."