Pomnik w Olbrachcicach upamiętniający mieszkańców wsi poległych podczas I i II wojny światowej

Szczegóły upamiętenienia
Miejscowość
Olbrachcice
Okres historyczny
I i II wojna światowa
Upamiętniono
Mieszkańców m. Olbrachcice - poległych podczas I i II wojny światowej
Lokalizacja
W centrum miejscowości
Opiekę sprawuje (sprawują)
Sołectwo
Treść inskrypcji
Treść inskrypcji
,,1939-1945..." i wymienione imiona i nazwiska