Pomnik w Łączniku upamiętniający poległych podczas I i II wojny światowej

Szczegóły upamiętenienia
Miejscowość
Łącznik
Okres historyczny
I i II wojna światowa
Upamiętniono
Poległych podczas I i II wojny światowej
Lokalizacja
Cmentarz parafialny, ul. Fabryczna
Opiekę sprawuje (sprawują)
mieszkańcy wsi, Sołectwo
Treść inskrypcji
Treść inskrypcji
nieczytelna