Pomnik w Józefowie upamiętniający mieszkańców wsi poległych i zaginionych podczas I i II wojny światowej

Szczegóły upamiętenienia
Miejscowość
Józefów
Okres historyczny
I i II wojna światowa
Upamiętniono
Mieszkańców m. Józefów - poległych i zaginionych podczas I i II wojny światowej
Lokalizacja
Cmentarz parafialny
Opiekę sprawuje (sprawują)
Sołectwo
Treść inskrypcji
Treść inskrypcji
napisy dwujęzyczne w j. niemieckim i j. polskim ,,DIE GEFALLENEN UND VERMISSTEN DER DORFGEMEINDE JOSEFSGRUND ALS ICH STARB IM FREMDEN LAND REICHTE NIEMAND MIR DIE HAND DOCH DER LETZTE GEDANKE LETZTE BLICK EHTE NOCH ZU EUCH ZURUCK..." i wymienione imiona i nazwiska; ,,Ofiary II-giej wojny światowej wioski Józefów. Gdy w obcym kraju umierałem nikt nie podał mi ręki jednak moje ostanie westchnienie do Was skierowałem"